Code of Conduct and Whistleblower Policy


Code of Conduct

Link


Whistleblower Policy

Link

Om du specifikt vill att rapporten ska hanteras direkt av Zetterströms Rostfria AB  (och inte på koncernnivå inom Lifco Group) ska du inte använda Group-wide whistleblowing system through lifco.se utan i stället kontakta VD för Zetterströms Rostfria AB. Detta kan göras per e-post, telefon eller genom ett personligt möte.

Nicklas Berglund, VD
+46 553 790814
nicklas.berglund@zetterstroms.se